R 75.00

Imfihlo Yabafazi ( Phuza Mandla Drink )

Imfihlo Yabafazi is special juice will help you to incease your libido and also help you reach you orgasm. its a very special drink for ladies and it works wonders.

 

  • Yanza Ukuthi Ushise Endodeni
  • Ngeke Ikushiye Indoda
  • Uyavutha Bhe
  • Ibheka Mina Ngedwa Ushise